EGMA

 
   
Forside

EGMA er et rådgivnings- og konsulentselskap med fokus på tjeneste-leveranser på områdene forretningsutvikling innen betalings-formidling, interbank, avregning og oppgjør, samt prosess- og prosjektledelse innen IT og logistikk.

Selskapet er etablert for å utnytte den kompetanse og erfaring som Egil Gundersen besitter fra en lang operativ karriere, hvor han har gjennomført en rekke vellykkede prosjekt og andre oppgaver innen de fagområdene der kompetanse tilbys. Samtidig har selskapet er godt utbygget nettverk, og kan tilby kompetanse på områder som økonomi, nettverk og kommunikasjon, teknologi, sikkerhet, kvalitets-arbeid, e-betaling, konsepter og kurs innen prosjektmetodikk og ledelse med mer.

 

 
Markedsbrev
CV
 

 

 

 

 

 

 

EGMA Egil Gundersen Management AS - Skuronnveien 38 - 0681 OSLO - Telefon 908 66 779

EGMA Egil Gundersen Management AS
 

Skuronnveien 38 - 0681 OSLO
Telefon 908 66 779
email: eggunder@online.no