EGMA

 
   
Forside
CV

Personalia
Navn Egil Gundersen
Adresse Skuronnveien 38, 0681 Oslo
Født 1947
Sivilstand Gift, to voksne barn
Mobil 90 86 67 79
e-post eggunder@online.no

Hovedprofil
Engasjert og dynamisk leder med stor arbeidskapasitet og handlekraft. 35 år i arbeidslivet bl.a. i selskapene BBS (regningsbetaling og avregning), EdiSys (rådgivning/konsulent) og Philips (logistikk/handel) med hovedvekt på IT-relaterte oppgaver, samt forretningsutvikling i banknæringen og internasjonal virksomhet i samvirke med sentrale myndigheter, banker, andre datasentraler og finansielle selskap/leverandører. Dette har gitt et stort erfaringsgrunnlag og et velutviklet nettverk.

Kvalifikasjoner /Kjernekompetanse
Faglig: Prosjektledelse
  Betalingsformidling
  Systemarkitektur
  Rådgivning/konsulent
Personlig:  Analytisk
  Strukturert
  Tydelig
  Kreativ
  Resultatorientert og målrettet
Sosialt: Team-bygger
  Delegerende
  Åpen og raus
Listen av kvalifikasjoner er et resultat av en gjennomført SPGR profilstudie[i]

Fagkompetanse (ut over ovenstående)

Ledelse

Forretningsutvikling
Informasjonsteknologi generelt
Logistikk
Egen virksomhet

Erfaring

Ledet store IT-prosjekter innen bank, avregning, betalingsformidling og handel gjennom snart 30 år

Utviklet og ledet logistikkprosesser for internasjonal handelsbedrift

Arbeidet i ledelsen av IT- og konsulentselskap i utlandet, resultatansvar

Ledet nordisk EDI-kompetansesenter, resultatansvar

Ledet innføring av SAP som totalsystem for større svensk handelsbedrift

Arbeidet med forretningsutvikling for større norsk datasentral

Bygget administrative og automatiserte EDI-prosesser (EDI – Electronic Data Interchange (elektronisk meldingsutveksling basert på standardiserte formater))

Arbeidet med innføring av standardiserte formater (EDIFACT)

Partner i konsulent/rådgivningsselskap, resultatansvar

Ledet et større konsumentservice-selskap

Arbeidet med kvalitetssystem og -sikring

Fagansvarlig for prosjekt- og testledelse i større datasentral

Foredragsholder betalingsformidling

Medlem i Bankenes Standardiseringskontor’s faggruppe for Elektronisk Regningsbetaling

Ledelse og administrasjon av renoveringsprosjekt innen IT

Driver eget rådgivingsselskap, EGMA AS


Yrkeserfaring
2006-

PayEx Solutions AS (tidligere eSolutions Group AS)

Prosjektdirektør

Leder av hele prosjektporteføljen på både Retail og POS-området i samarbeid med prosjekt-team på kundesiden. Ressurs og kapasitetsplanlegging.

Resultat: Styrer mot en optimal leveransesituasjon (tid/kost/funksjonalitet)

2005-2006

 

Living AS

IT og Logistikk-sjef (Management-for-hire)

Prosjektleder for gjennomgående renovering av ERP-systemet.

Resultat: Et stabilt og korrekt datasystem innen 9 måneder. Reduksjon og outsourcing ga store kostnadsbesparelser.

2005-

 

ITPP - IT Prosjekt Partner AS

Senior rådgiver

Arbeider som under-kontraktor i ITPP-frontede prosjekt

Resultat: se EGMA.

2005-

EGMA AS

Senior rådgiver

Ansvar: Daglig leder. Målsettingen er å bygge bedriften til å bli en kjent leverandør av spisskompetanse på fagområdene betalingsformidling, interbank, logistikk og handel samt prosjektledelse (contractor/management for hire).

Resultat: Fullt belegg så langt.

2000-2005

 

BBS AS

Direktør

Ansvar: Forretningsutvikling, Avd.ledelse Prosjekt og Testledelse,

Fagansvarlig Prosjektledelse i BBS, Prosjektledelse større prosjekt.

Resultat: Modernisering av systemene for interbank, avregning og oppgjør, nye produkter innen betalingsformidling (eGiro, eFaktura, Betalingsmotor i nettbank med mer). Nytt kvalitetssystem for sikring av utviklingsportefølje og budsjett, samt ”best practice” i prosjekt- og testledelse.    

1994-2000

 

EdiSys AS

Senior rådgiver

Ansvar: Partner og deleier. Strategi og ledelse, innsalg og resultatansvar. Oppdrag for større kunder.

Resultat: Selskapet vokste fra 3 ansatte til en kjent nisje-bedrift med 18 ansatte på 5 år. God inntjening og pluss på bunnlinjen i alle år. AAA-rating fra Dunn & Bradstreet.

1993-1994

 

Origin C&P

Avd. direktør.

Ansvar: Leder Nordic EDI Service Center og Origin Consulting.  

Resultat: Overgang fra proprietære til standardiserte (EDIFACT) formater i all meldingsutveksling (store besparelser) samt etablering og oppbygging av nytt konsulentselskap. God avkastning.

1991-1993

 

Philips Sverige

Ansvar: IT-ledelse

Resultat: Effektivisering av interne rutiner. Gjennomført nedbemanning ved overgang til sentrale systemer. En godt forberedt organisasjon for outsourcing.

1988-1993

 

Philips Sverige

Ansvar: Hovedprosjektleder SAP

Resultat: Alle 9 juridiske selskaper innen Philips-gruppen konvertert til felles SAP applikasjonsplattform innenfor prosjektenes målbilder (tid, kost og funksjonalitet).

1987-1991

 

Philips Sverige

Ansvar: Leder konsulentgruppen IT

Resultat: Solide prosesser for innsalg av konsulenter i et miljø som tidligere ikke hadde resultat og kostnadsfokus.

Innført felles applikasjonsplattform for alle serviceavdelinger i Norden (WAS – Workshop Administration System))

1983-1986

 

Philips Norge

Ansvar: Ledelse Konsumentservice.

Resultat: Nedbemanning på 25 % (fra 169 pers.) i et økende marked.

Reduksjon av delelager med 40 % med opprettholdelse av leveranseevne.

1980-1983

 

Philips Norge

Ansvar: IT-leder Konsumentservice.

Resultat: Gjennomført overgang fra servicesystem (SEGMOS) til Philips felles realtids system (RETOPS).

1978-1980

 

Philips Norge

Ansvar: Leder logistikkfunksjon.

Resultat: Forbedret shipment-resultat på 3% ( ca. 1 mrd. omsetning)

1969-1978

 

Philips Norge

Ansvar: Systemkonsulent/prosjektleder

Resultat: Del-ansvarlig for gjennomført endring av applikasjonsplattform (RETOPS) for alle automatiserte rutiner i Philips.


Utdannelse
2004 -2005 Solstad Leder & Karrieresenter
1986 -1987

Philips Mangement School, Philips Holland – ledertrening.

1968

Hærens Sambands- og Befalsskole, Jørstadmoen

1965 -1967

Økonomifag ved Oslo Handelshøyskole.


Relevant prosjektlederansvar (et utvalg)
Oppdragsgiver Faglig innhold
PayEx Solutions AS

IT i Retail-miljø

Bruk av moderne teknologi (.net/web services) i leveranse-prosjekt for store norsk kjedehandel inkl. leveranser i utlandet.

Living AS

 

IT & Logistikk renovering.

Total gjennomgang av logistikkfunksjonene i en større handelsbedrift samt renovering av applikasjonene.

IT og Logistikksjef (Management for hire)

BBS AS

 

BeMo – Betalingsmotor. Regningsbetaling gjennom bankenes nettbank

IPB – integrasjon av PBS (Postbankens Betalingssentral) i BBS

ScanPay – utenlandsbetaling for norsk bank

Evaluering og kvalitetssikring ved valg av programvare.

NIBE – Norsk Interbank Basert på EDIFACT. Samarbeids-prosjekt mellom BSK, DnB, CBK, NOR og Fokus med BBS som sentral node.

NICS – Norsk Interbank Clearing System.

eGiro – elektronisk regningsbetaling for næringslivet gjennom bank.

eFaktura – Innføring av regningsbetaling basert på fakturautsteders krav – konsept / arkitektur.

IPlast AS

 

Innføring av EDI, CAD/CAM, E-post i en produksjonsbedrift.

Etableringsprosjekt for ny produksjonsfabrikk i Karlskoga.

Tradex AB

Forprosjekt for innføring av EDI

Norges Forskningsråd

Medforfatter “Metodebok for EDI”

Norsk Hydro

EDI prosjekt for Hydro Finans

Siemens

Evaluering av EDI programvare

Wilhelmsen Lines

 

Kvalitetssikring av kravspesifikasjoner

Philips, Sverige

Innføring av SAP R/3 for 9 selskaper (Big Bang)

Philips Norden

Bygge og implementere WAS (Workshop Administration System) for alle serviceavdelingene i Norden

Philips, Norge

RETOPS (Real-time operating system) – ERP-system for Philips i Norge.


Språk
Engelsk muntlig og skriftlig, flytende
Delvis forståelig tysk.


[i]  SPGR er en metode for å kartlegge en persons profil ved å vurdere egenskaper, ferdigheter og atferd  gjennom en undersøkelse besvart av et antall relaterte personer, både i arbeid og privat sammenheng.

Metoden ble utviklet ved Harvard University i Boston og forbedret i et samarbeid med Universitetet i Oslo gjennom 60 år.

 

Markedsbrev
CV
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGMA Egil Gundersen Management AS
 

Skuronnveien 38 - 0681 OSLO
Telefon 908 66 779
email: eggunder@online.no