EGMA

 
   
Forside


Markedsbrev EGMA Egil Gundersen Management AS

EGMA er et rådgivnings- og konsulentselskap med fokus på tjenesteleveranser på områdene forretningsutvikling innen betalingsformidling, interbank, avregning og oppgjør, samt prosess og prosjektledelse innen IT og logistikk.

Selskapet er etablert for å utnytte den kompetanse og erfaring som Egil Gundersen besitter fra en lang operativ karriere, hvor han har gjennomført en rekke vellykkede prosjekt og andre oppgaver innen de fagområdene der kompetanse tilbys. Samtidig har selskapet er godt utbygget nettverk, og kan tilby kompetanse på områder som økonomi, nettverk og kommunikasjon, teknologi, sikkerhet, kvalitetsarbeide, e-betaling, konsepter og kurs innen prosjektmetodikk og ledelse med mer.

Arbeidsform og metodikk tilpasses oppdragsgiver, men selskapet har også støtte i egen kompetanse eller via samarbeidspartnere hvis ønskelig. Resultater oppnås gjennom omforent målstyring med løpende evaluering, kontroll og avstemming, avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet.

Ved å begrense administrasjon og andre overhead-kostnader, er EGMA i stand til å tilby timebaserte tjenester for en lavere rate enn større selskaper for samme ekspertise.

Management-for-hire er et godt alternativ for mindre og mellomstore bedrifter som ønsker ekspertisen i linjen over en tidsbegrenset periode. Dette er en kostnadsbesparende måte å forbedre forretningsprosesser på, ikke minst i forhold til medarbeidernes relasjoner, samt at det gjør det lettere å få utført nødvendig arbeide uten at oppdragsgiver kommer i et ansettelsesforhold.

Fag og spisskompetanseområder:

 • Betalingsformidling (bank og finans)
 • Interbank, avregning og oppgjør
 • IT-relatert forretningsutvikling og strategi
 • IT arkitektur og programvare
 • Prosess, prosjekt og testledelse, samt kvalitetssikring av IT-prosjekter
 • Kontrakts og avtaleforhandling
 • Elektronisk meldingsformidling (EDI)
 • Logistikk
 • I tillegg til linjeledelse (management-for-hire) innen IT-relatert virksomhet.


Kompetanse Egil Gundersen.

Engasjert og dynamisk leder med stor arbeidskapasitet og handlekraft. 34 år i arbeidslivet i selskapene BBS (regningsbetaling og avregning), EdiSys (rådgivning/konsulent) og Philips (logistikk/handel), med hovedvekt på IT-relaterte oppgaver, samt forretningsutvikling i banknæringen og internasjonal virksomhet i samvirke med sentrale myndigheter, banker, andre datasentraler og finansielle selskap/leverandører. Dette har gitt et stort erfaringsgrunnlag og et velutviklet nettverk.

Egil har arbeidet som direktør i BBS med både linje- og prosjektledelse, strategisk forretningsutvikling og kvalitet. Videre har han vært med på start og oppbygging av flere konsulentselskaper (BSO, Origin, EdiSys), samt arbeidet nærmere en mannsalder i Philips, både i Norge og utenlands. Av prosjekter kan nevnes Norsk interbank (NIBE), Betalingsmotor i nettbank, eFaktura og store SAP-prosjekt for Philips i Sverige. Egil er medforfatter i ”Metodebok for EDI” i regi av Norges Forskningsråd.

Samarbeidende selskaper:

 • EdiSys Consulting AS
 • PayEx Solution AS
 • Gaia Solutions AS
 • IT_ProsjektPartner AS
 • LogicaCMG Plc
 • Asimut AS
 • Sentor-Gruppen AS
 • Marbon Data AB
 • Capimus AB
Markedsbrev
CV
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGMA Egil Gundersen Management AS
 

Skuronnveien 38 - 0681 OSLO
Telefon 908 66 779
email: eggunder@online.no